[1]
พรมด้าว ว., กฤษฎี แ., ตันปัน ส. และ อาจหาญ ณ. 2023. การศึกษาตํารับยาสมุนไพรในการรักษาอาการปวดประจําเดือน ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย. วารสารร่มยูงทอง. 1, 1 (พ.ค. 2023), 75–85.