[1]
พรมด้าว ว., กฤษฎี แ., ตันปัน ส. ., และ อาจหาญ ณ., “การศึกษาตํารับยาสมุนไพรในการรักษาอาการปวดประจําเดือน ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย”, romyoongthong, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 75–85, พ.ค. 2023.