ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

ผู้แต่ง

  • ภาวิณี บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • นงนุช ทึ่งในธรรมะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

ประวัติศาสตร์, ประเทศจีน

บทคัดย่อ

-

References

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์. (2565). ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่. เสริมวิทย์บรรณาคาร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-21