กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-เมษายน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล